Icon Facebook Icon Twitter Icon Linkedin
Yükleniyor
YÜKLENİYOR
Sayfayı Aşağı Kaydırın
Sayfayı Aşağı Kaydırın
DeepZeka

Bilgi Güvenliği Politikamız

DeepZeka Bilgi Güvenliği Politikası ilgili yasalara, standartlara ve etik kavramlara göre düzenlenmiş gereksinim, uygulama ve kuralları kapsar. Bu politika kapsamında, sizlerin ve çalışanlarımızın, elektronik ortamda saklanan ya da yazılı, sözlü olarak ifade edilen bilgilerinin firma içi ve firma dışı tüm tehditlerden korunması öncelikli hedeflerimizdendir.

- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı DeepZeka bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,

- Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç sürekliliğini sağlamak,

- Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığını göstermek,

- Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimleri önlemek,

- İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

- Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

- Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak DeepZeka Bilgi Güvenliği Politikası’nın esaslarıdır.

background triangle
Hizmetler Ürünler
Ürünler Ürünler
background zemin